Vẹm Xanh Hấp Nước Dừa

Vẹm Xanh hấp với Nước Dừa Tươi và Nước Mắm

50.000₫

Số lượng

Mô tả sản phẩm

Vẹm Xanh hấp với Nước Dừa Tươi và Nước Mắm