Cơm Tấm Sườn Chả - Broken Rice with Grilled Pork Rib and Vietnamese Frittata

35.000₫

Số lượng

Mô tả sản phẩm